עמוד ספר

תלמוד בבלי/ מסכת יבמות

מאת הרב עדין שטיינזלץ
יהדות, המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים ירושלים
יד שניה
שני כרכים

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא