עמוד ספר

תלמוד בבלי/ מסכת תענית/ מגילת תענית/ מגילה

מאת הרב עדין שטיינזלץ
יהדות המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים ירושלים
יד שניה

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא