עמוד ספר

תלמוד בבלי/ מסכת שבת

מאת הרב עדין שטיינזלץ
יהדות המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים ירושלים, 1989
יד שניה
בשני כרכים

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא