עמוד ספר

תלמוד בבלי/ מסכת ביצה/ ראש השנה

מאת הרב עדין שטיינזלץ
יהדות המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים ירושלים, 1989
יד שניה

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא