עמוד ספר

תלמוד בבלי- מסכת סוכה

מאת הרב עדין שטיינזלץ
יהדות המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים ירושלים, 1991
יד שניה

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא