עמוד ספר

יידישע שפריכווערטער און גלייכווערטער:
פתגמים ואמרות ביידיש

מאת אברהם לויטה
לשון, יידיש ישראל בוך, 1996
יד שניה
60.00 ₪

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא