עמוד ספר

מחזור מכל השנה/ חלק ראשון כמנהג פולין פיהם ומעהרין וליטא ורייסין

יהדות האשה הנגידה הגבריה המפורסמת מרת חיי טאבה מדפיס, לעמבערג, 1840
יד שניה
נדיר
כריכת עור ובד

עוד מאותו נושא