עמוד ספר

הגות/ תשורה לשמואל הוגו ברגמן במלאת לו ששים שנה

מאת מ. בובר ונ. רוטנשטרייך (עורכים)
פילוסופיה החברה הפילוסופית, 1944
יד שניה

התוכן

מ. בובר: דת ופילוסופיה

ס. אוקו: הערות לשאלה "קריטיציזם ואנתרופולוגיה פילוסופית"

 א. ליבמן: חקירה טרנסצנדנטלית וחקירה אינטרוספקטיבית

מ. ברוד: אקדמות לחירות

פ. וולטש: הדיאלקטיקה של הסבל

נ. רוטנשטרייך: מושג הסוביקט בהיסטוריה

ר. קבנר: על מושא ההיסטוריוגרפיה המדעית

א. סימון: פילוסופית ההיסטוריה והתרבות במדע-יסוד לפדגוגיה

א. ה. פרנקל: על בעית הרצף

ש. סמבורסקי: אלמנטים אפריוריים בפיסיקה החדשה

ג. שלום: הבלתי-מודע ומושג "קדמות השכל" בספרות החסידית

י. גוטמן: אכסיסטנציה ואידיאה

ב. שוחטמן: ביבליוגרפיה של כתבי ש. ה. ברגמן

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא