עמוד ספר

המראות והלשון:
לתולדות התיאור בשירה העברית החדשה

מאת יוסף האפרתי
ביקורת ספרות, שירה המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, 1976
יד שניה

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא