עמוד ספר

מהתגוננות למלחמה:
קובץ למחשבה מלחמתית

מאת אורי אבנרי, בנימין ישראלי, שאול לוין
עם ישראל, צבא הליגה העברית למלחמה כוללת, 1948
יד שניה
נדיר
התוכן:
מלחמה כוללת/ אורי אבנרי:
מתגמול לכיבוש/  בנימין ישראלי
משק מלחמתי מתוכנן/ נתן נביזקי
מלחמה פסיכולוגית/ דוד ברנשטיין ו-י. אריעבר
ממחתרת לצבא/ בנימין קגן

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא