עמוד ספר

היסטוריונים ואסכולות היסטוריות:
קובץ הראות

היסטוריה החברה ההיסטורית הישראלית, 1977
יד שניה

עוד מאותו נושא