עמוד ספר

דין וחשבון מפעולות מגן דוד אדום/ לתקופת 1938-1938

עם ישראל מגן דוד אדום, 1938
יד שניה
נדיר
חוברת פנימית לתקופת 1 לינואר 1936- 31 לדצמבר 1938 המפרטת את כל פעולות מגן דוד אדום לתקופה. כולל תקציבים, תרומות וכדומה. 
בסוף מצורפות טבלאות המפרטות את סוגי הפציעות ביישוב היהודי. כולל צורת הפציעה, סוג הפציעה, מקום הפציעה. נדיר מאוד

עוד מאותו נושא