עמוד ספר

אלבאטראס/ זשורנאל פאר דעם נייעם דיכטער-און קונסטלער-אויסדרוק

מאת אורי צבי גרינברג
עם ישראל, שירה, יידיש, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, 1978
יד שניה
נדיר

מהדורה פקסמילית בת 350 עותקים (עותק זה מספרו 132), של כתב העת הנודע של אצ"ג. יצא תחילה בורשה ולאחר מכן בברלין. בפקסימליה זו נמצאים כל ארבעת הגליונות המקוריים שיצאו. 

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא