עמוד ספר

כלים מתקופת המשנה והתלמוד/ ממצאים ארכיאולוגיים לאור המקורות

עם ישראל, מוזיאון הארץ, 1979
יד שניה

עוד מאותו נושא