עמוד ספר

CONTEMPORARY CHINESE PAINTINGS

אמנות FOREIGN LANGUAGES PRESS, 1955
יד שניה
נדיר
תקייה המכילה 24 ליטוגרפיות של ציורים סיניים מסורתיים, יצא בפקין, 1955. נדיר

עוד מאותו נושא