עמוד ספר

בחזית:
קובץ לבעיות הציונות

יד שניה
נדיר

הקובץ מכיל את המאמרים הבאים:

ה. רוזנבלום: לאחר השעה השתים-עשרה - תוכנית החלוקה וועדת פיל.
מ. גרוסמן: המכירה הכללית - המשבר בתנועה הציונית.
ב. וינשטין: המסגרת היחידה - המחלוקת בהסתדרות הציונית ומוסדותיה
י. מחובר: החלוקה הראשונה - הפרדת עבר הירדן מארץ-ישראל.
י. ברוצקוס: מדיניות-מסחר חיצונית של ארץ-ישראל הסעיף ה-18 -
החוק הבריטי והשלכותיו הכלכליות.
ד. דונר: לאחוד העובדים הלאומיים - קריאה להקמת הסתדרות עובדים
לאומית. רשימות בנושאי ציונות ומצע מפלגת המדינה העברית.

עוד מאותו נושא