עמוד ספר

השוואת אוצר המלים של העברית לערבית ולארמית בחיבורי:
הבלשנות העברית למן רס"ג ועד אבן ברון

מאת אהרן ממן
תשנ"א
יד שניה

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא