עמוד ספר

הציונות המדינית:
יסודות הרביזיונים

ברית תרומפלדור בארץ ישראל, 1939
יד שניה
נדיר
חוברת נדירה שיצאה על ידי ברית תרומפלדור בארץ ישראל וספריית שלמה בן יוסף ב-1939. הספר נועד להדרכה הפנימית ביחידות בית"ר ושימש חומר לימוד למדריכים בלימוד התכנית והאידיאולוגיה הרביזיוניסטית. החוברת כוללת את היסודות האידיאולוגיים של תורת הצה"ר. לחוברת יש נספח בו התוכן המלא של 'תכנית העשור' שאושרה על ידי האסיפה הראשונה לברית צוהר בפראג, 1938.

עוד מאותו נושא