עמוד ספר

ספר הישוב:
אוצר הידיעות והרשומות הכתובות והזכרונות שנשתמרו בישראל ובעמים בלשון העברית ובשאר לשונות על ישוב ישראל ותולדותיו בארצו מימי חרבן בית שני עד ראשית ההתישבות החדשה בימי חבת ציון

מאת שמואל קליין
עם ישראל, החברה הארץ ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה, 1939
יד שניה
נדיר

בשני כרכים:

כרך ראשון- מימי חרבן ביטת שני עד כבוש ארץ ישראל ע"י הערבים

כרך שני- מימי כיבוש ארץ ישראל על ידי הערבים (637) עד מסעי הצלב

הכרך השני נערך על ש. אסף ול.א. מאיר

נדיר במצב טוב 

עוד מאותו מחבר/ת

עוד מאותו נושא