עמוד ספר

תלמוד ירושלמי/ כתב יד וטיקן/ מהדורת צילום פקסימילי בת 135 עותקים

יהדות מקור, 1970
יד שניה
נדיר

דברי מבוא: פרופסור שאול ליברמן. מפתח השוואתי של דפי כתב היד וטיקן עם דפי דפוס ונציה מאת הרב א. פ. שרי. מהדורת בת 135 עותקים 

כריכת עור

עוד מאותו נושא